تلفیقی از تصاویر شهید سلیمانی و ارادتشان به امام رضا علیه السلام /اینشات و کاین مستر

[حمیده قربانی نیا]